Start arrow Monika Kopij
sobota, 30 wrzesień 2023
Monika Kopij PDF Drukuj E-mail

Monika Kopij


Jestem psychoterapeutą, trenerem, psychologiem, Certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, członkiem Polskiej

Federacji Psychoterapii. Ukończyłam Studia Wyższe oraz Podyplomowe

Studia Wiedzy o Patologii Społecznej i Socjoterapii na Uniwersytecie

Śląskim, Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie, Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt

w Krakowie, Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii

Zdrowia, Studium Psychoterapii Uzależnień w Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie, Studium Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków w Instytucie Psychologii Zdrowia

Jestem w procesie uzyskiwania Certyfikatu Specjalisty Terapii Uzależnień i Rehabilitacji od Narkotyków.

Pracuję z młodzieżą, dorosłymi. Pozostaję pod stałą superwizją ITG

( ITG jest członkiem EAGT- European Association for Gestalt Therapy i

FORGE - International Federation of Gestalt Training Organisations ).

Zakres świadczonych przeze mnie usług to: konsultacje, interwencje

kryzysowe, psychoterapia indywidualna i grupowa, psychoterapia par. Jestem

autorką i realizatorką treningów, warsztatów, szkoleń, programów

profilaktycznych. 

Top!            2010-2011 © Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec, tel. (32) 266-24-34 Top!