Start
sobota, 30 wrzesień 2023
Czym różni się psycholog od psychoterapeuty PDF Drukuj E-mail

Czym różni się psycholog od psychoterapeuty 

Zawody, które wykonują pracownicy placówki nie są zbyt popularne. Dlatego podajemy parę informacji o znaczeniu kwalifikacji zawodowych.

1. Psycholog – to osoba, która ukończyła studia psychologiczne uniwersyteckie. Posiada kwalifikacje do wykonywania testów psychologicznych i badań psychologicznych. Nie jest jednak osobą uprawnioną do prowadzenia psychoterapii.
2. Psychiatra – jest to lekarz medycyny. Posiada uprawnienia do przeprowadzania diagnozy medycznej, badań lekarskich, przepisywania leków. Nie ma uprawnień do prowadzenia psychoterapii.
3. Psychoterapeuta – psycholog (ewentualnie pedagog, socjolog itp.) lub lekarz, który ukończył lub jest w trakcie kwalifikowanego szkolenia z zakresu psychoterapii. Szkolenie trwa minimum 4 lata i oprócz zajęć teoretycznych zawiera uczestnictwo we własnej psychoterapii. Psychoterapeuta może leczyć wszystkie zaburzenia psychiczne.
4. Specjalista terapii uzależnień - psycholog (ewentualnie pedagog, socjolog itp.) lub lekarz, który ukończył szkolenie (lub jest w trakcie) w ramach kursu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie trwa ok. 2 lat i daje uprawnienia do prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych i ich rodzin.
5. Instruktor terapii uzależnień – osoba o wykształceniu średnim lub wyższym na poziomie licencjatu, która ukończyła szkolenie (lub jest w trakcie) w ramach kursu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie trwa ok. 2 lat i daje uprawnienia do udzielania porad osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Top!            2010-2011 © Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec, tel. (32) 266-24-34 Top!