Start
sobota, 30 wrzesień 2023
Wydawanie recept PDF Drukuj E-mail

Wydawanie recept na leki refundowane lub częściowo refundowane

Pacjent ma prawo do refundowanych leków i wyrobów medycznych na podstawie recepty.

W związku z wykładnią prawną Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informujemy, że w poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, pacjenci mają prawo do leków refundowanych lub częściowo refundowanych tylko w sytuacji, gdy wymagają leczenia farmakologicznego ze względu na powikłania psychiczne wynikające z nadużycia alkoholu.
NIE WYPISUJEMY RECEPT NA LEKI REFUNDOWANE  ZE WZGLĘDU NA DEPRESJĘ, ZABURZENIA NASTROJU, PSYCHOZY i INNE ZABURZENIA WYMAGAJĄCE LECZENIA W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO LUB NEUROLOGICZNEJ.
W tych sytuacjach możemy wypisywać recepty tylko na leki z pełną odpłatnością.

Termin realizacji recept
Nie może przekroczyć siedmiu dni od daty jej wystawienia w przypadku recepty na antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej.
Nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia dla pozostałych recept.
Nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia w przypadku realizacji recepty na leki sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Top!            2010-2011 © Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec, tel. (32) 266-24-34 Top!