Start
sobota, 30 wrzesień 2023
Kolejka oczekujących PDF Drukuj E-mail

Kolejka oczekujących


Świadczenia zdrowotne są udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy Centrum, zgodnie z harmonogramem jego pracy. Jeżeli nie mogą być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia Centrum ma obowiązek wskazać inny termin wykonania świadczenia i umieścić pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia (jeśli termin oczekiwania wynosi ponad miesiąc).
Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkiem ustawowym i ma na celu zapewnienie pacjentom równego, sprawiedliwego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:
- osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
- inwalidzi wojenni i wojskowi,
- kombatanci (także osoby represjonowane),
- uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących.
Na liście oczekujących odnotowuje się, między innymi, następujące informacje:
- numer na liście oczekujących,
- datę i godzinę wpisu,
- imię i nazwisko pacjenta,
- numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta,
- adres pacjenta,
- numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego opiekunem,
- rozpoznanie lub powód przyjęcia,
- planowany termin udzielenia świadczenia
- imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu wraz z jej podpisem.
Wpisy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą pacjenta lub zgodą jego przedstawiciela ustawowego!
Dane o liczbie oczekujących i średnim rzeczywistym czasie oczekiwania są przekazywane do NFZ, a następnie – w celach informacyjnych – publikowane przez oddziały Funduszu na stronach internetowych.

!

 

Top!            2010-2011 © Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec, tel. (32) 266-24-34 Top!