Start arrow Oferta
niedziela, 10 grudzień 2023
Oferta PDF Drukuj E-mail

OFERTA

Świadczenia realizowane w Centrum finansowane są przez:

- Narodowy Fundusz Zdrowia (poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia)

- Gminę Sosnowiec (świadczenia ambulatoryjne i oddział dzienny)

- Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostający w dyspozycji Ministra Zdrowia (program terapii hazardu i innych uzależnień behawioralnych)

Dane adresowe:

Ul. 3 Maja 33

41-200 Sosnowiec

Rejestracja: 32 2662434

Fax: 32 2904391

Godziny pracy: poniedziałek 7.00 – 20.00

Wtorek - piątek 7.00 - 19.00

Aby stać się pacjentem placówki, należy wcześniej telefonicznie (lub osobiście) ustalić termin pierwszej wizyty. Będzie to indywidualne spotkanie z terapeutą placówki. Na nim zostanie ustalony dalszy plan leczenia.

 

Placówka składa się z trzech komórek:

 Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu

Udziela swiadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu, osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (uzależnienie mieszane), rodzin osób uzależnionych, uzależnionych od hazardu lub innych czynności (siecioholizm,, cyberoholizm, seksoholizm, pracoholizm i inne) oraz ich rodzin;

Formy świadczeń obejmują porady i sesje terapeutyczne, porady diagnostyczne, terapię grupową. Realizatorami świadczeń terapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, psycholodzy, psychiatrzy i psychoterapeuci.

 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Leczenie odbywa się w systemie codziennego pobytu na oddziale. Zajęcia trwają 6 godzin, od poniedziałku do piątku. Cykl leczenia trwa 6 tygodni. Na czas leczenia wydajemy L4.

 

Poradnia Psychoprofilaktyki

Świadczy usługi odpłatnie, głównie o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym. Oferuje szkolenia dla pracowników służb społecznych, nauczycieli, kuratorów. Przykładowe tematy szkoleń:

- interwencja wobec osób uzależnionych (dla pracowników działów kadr, kuratorów, pracowników socjalnych);

- postępowanie z rodziną z problemem alkoholowym (dla nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów);

- podstawy pomocy psychologicznej (dla studentów, działaczy klubów abstynenta);

- superwizja problemów zawodowych w relacjach z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w formie grupowej.

Uwaga. Część świadczeń realizowanych w placówce jest dostępna głównie dla mieszkańców Sosnowca, gdyż finansuje je Gmina Sosnowiec. Natomiast program terapii i hazardu i uzależnień behawioralnych oraz świadczenia udzielane w ramach kontraktu z NFZ dostępne są dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na miejsce zamieszkania.


Top!            2010-2011 © Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec, tel. (32) 266-24-34 Top!